WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Piper Cherokee

 

Piper Cherokee 
PA 28 - 180

SE-ECT

Info

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1984 och är tillverkat i USA 1963. Planet är extrautrustat med bl.a. vinsch för bogserlina och stigpropeller.

Tekniska Data

  • Max tillåten hastighet: 241 km/h
  • Min flygfart (stallfart): 92 km/h
  • Maximal startvikt: 1031 kg
  • Spännvidd: 9 m
  • Längd: 7 m
  • Bästa stighastighet:  137 km/h
  • Antal hästkrafter: 180