WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Bergfalke II/55

 

Bergfalke II /55

SE-TAZ

 

Info

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1982 då det köptes från Skövde. Flygplanet är tillverkat i Tyskland 1962. Bergfalke II/55 är det flygplan som betytt mest för uppbyggnaden av modernt svenskt segelflyg. Bergfalke är fortfarande det vanligaste skolflygplanet och finns i nästan alla svenska segelflygklubbar. Flygplanet har en kropp som är byggd av stålrör med dukklädsel och vingar av trä med dukklädsel. Planet såldes 2017 till Chile.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 160 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 55 km/h
  • Maximal startvikt: 465 kg
  • Spännvidd: 16,6 m
  • Längd: 8m
  • Bästa glidtal: 28 vid 70 km/h
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.65 m/s vid 65 km/h