WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Ka6 Cr

 

Ka 6 Cr

SE-TGD

 

Info

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1974 då det köptes från Norrköping. Flygplanet är tillverkat i Tyskland 1966. 
Ka 6 Cr var på 1960-talet ett högvärdigt flygplan som användes för tävlingsflygning. Flygplanet är byggt av trä med dukklädsel på både vingar och kropp. Planet flögs sista säsongen i klubben 2005 och såldes därefter till privat köpare i Karlskoga.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 200 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 58 km/h
  • Maximal startvikt: 300 kg
  • Spännvidd: 15 m
  • Längd: 6,7 m
  • Bästa glidtal: 32 vid 80 km/h
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.64 m/s vid 68 km/h