WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

ASTIR CS

 

ASTIR CS

SE-THR

 

Info

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1976 då det köptes nytt från Grob i Tyskland. 
Astiren är det första plastflygplan som man får lära sig att flyga efter fullgjord utbildning.
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 65 km/h
  • Maximal startvikt: 450 kg
  • Spännvidd: 15 m
  • Längd: 6,5 m
  • Bästa glidtal: 38 vid 105 km/h
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.6 m/s vid 75 km/h