WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Grob 103 Twin II Acro

 

Grob 103 Twin II Acro

SE-TXR

 

Info

Flygplanet köptes från Ludvika SFK hösten 2005. Flygplanet är byggt i Tyskland 1982. Grobs Acromodeller är belagda med restriktioner sedan några år tillbaka och därför är endast begränsad avancerad flygning tillåten numera.
Twin II är ett modernt skolflygplan med prestanda som endast är marginellt sämre än ett ensitsigt flygplan. 
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast. Flygplanet såldes vintern 2013 till privat köpare i Örebro.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 66 km/h
  • Maximal startvikt: 580 kg
  • Spännvidd: 17,5 m
  • Längd: 8,2m
  • Bästa glidtal: 37 vid 105 km/h
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.64 m/s vid 80 km/h