WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Grob G109B

 

Grob G109B

SE-UAB

 

Info

Flygplanet köptes från Lidköping 2016.  Flygplanet är byggt i Tyskland 1984. Planet flygs mer som ett motorflygplan än som ett traditionellt segelflygplan, även om det är möjligt att stänga av motorn och segelflyga på riktigt. 
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast och rikligt utrustat.

Tekniska Data

  • Maximalt tillåten hastighet: 240 km/h
  • Maximal startvikt: 850 kg
  • Spännvidd: 17,4 m
  • Längd: 8,1m
  • Motor: Grob 2500 E1, 95HP
 

Flygplanshandbok

Beräkningsark för driftsfärdplan (Reservation för ev. felaktigheter)