WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Grob G109

 

Grob G109

SE-UDM

 

Info

Flygplanet köptes från Sunne 2016. Flygplanet är vår klubbs första TMG, Touring Motor Glider. Flygplanet är byggt i Tyskland 1981. Planet flygs mer som ett motorflygplan än som ett traditionellt segelflygplan, även om det är möjligt att stänga av motorn och segelflyga på riktigt. 
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast.

Flygplanet skadades tyvärr i ett landningshaveri och är i dagsläget inte flygbart.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 240 km/h
  • Maximal startvikt: 825 kg
  • Spännvidd: 16,6 m
  • Längd: 7,88 m
  • Motor: Limbach L 2400, 87HP
 

Flygplanshandbok

Beräkningsark för driftsfärdplan (Obs! Reservation för att alla indata inte är korrekta för SE-UDM ännu)