WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

LS7

 

LS 7

SE-UHE

 

Info

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1993 då det köptes begagnat från Skövde. 
Flygplanet är tillverkat 1989 i Tyskland.
LS 7 är ett modernt flygplan med mycket bra prestanda. Flygplanet är byggt av epoxiplast och moderna fibermaterial som kevlar, kolfiber och glasfiber. Flygplanet såldes i mars 2013 till Norra Upplands flygklubb.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 270 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 67 km/h
  • Maximal startvikt: 486 kg
  • Spännvidd: 15 m
  • Längd: 6,7 m
  • Bästa glidtal: 41 vid 100 km/h
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.6 m/s vid 80 km/h