WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Grob 103 Twin II

 

Grob 103 Twin II

SE-ULY

 

Info

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1997 då det köptes begagnat från Tyskland där det även är tillverkat 1980.
Twin II är ett modernt skolflygplan med prestanda som endast är marginellt sämre än ett ensitsigt flygplan. 
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 66 km/h
  • Maximal startvikt: 580 kg
  • Spännvidd: 17,5 m
  • Längd: 8,2m
  • Bästa glidtal: 37 vid 105 km/h
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.64 m/s vid 80 km/h