WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Janus CM

 

Janus CM

SE-UPU

 

Info

Flygplanet köptes från Örebro under vintern 2013. Flygplanet är vår klubbs första självstartande flygplan, sk SLG. Flygplanet är byggt i Tyskland 1980. Planet har bra segelflygprestanda och är bl.a. utrustad med klaff. 
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast.

Tekniska Data

  • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
  • Minsta flygfart (stallfart): 81 km/h
  • Maximal startvikt: 700 kg
  • Spännvidd: 20 m
  • Längd: 8,62m
  • Bästa glidtal: 43
  • Lägsta sjunkhastighet: 0.6 m/s
 

Flygplanshandbok

Zander Manual

Råd vid SLG-flygning (skriven av Bengt Göök för Örebro SFK)