WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-02-21

Information om kurser

 

S-Certifikat (Grundkurs)

Under grundutbildningens första del får du lära dig att manövrera flygplanet i luften, start, flygbogsering och att landa. Denna del omfattar minst 23 starter och avslutas med att du får flyga själv med läraren på marken. När du fått godkänt på denna del har du erövrat ett C-diplom!

Utbildningen fortsätter sedan med att flygningen finslipas och du får lära dig termikflygning, dvs konsten att hålla sig kvar i luften m.h.a. uppvindar. Dessutom får du lära dig att hantera diverse onormala flyglägen.

Efter genomgången teorikurs och skriftligt prov får du ditt segelflygcertifikat och får flyga på egen hand eller kanske ta med en kompis på en flygtur. Du behöver inte skaffa någon egen utrustning, allt du behöver hyr eller lånar du av klubben.

För att börja segelflyga krävs att Du har fyllt 14 år, men S-certifikatet delas ut först när man fyllt 16 år. För att få flyga ensam måste du ha fyllt 15 år. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. För att bli segelflygpilot krävs också att du har normal hälsa.

Grundutbildningen utförs i först hand på vardagskvällar med start i början av maj och pågår in i september. Under en skolkväll gör normalt varje elev 2-3 starter (lektioner) 

Utbildningen omfattar totalt 50-70 starter och tar normalt två säsonger att genomföra. Kostnaden beräknas till ca 12750 per säsong (totalt 25500 varav 3150 är kostnader för läkarundersökning och avgifter till transportstyrelsen) För ungdomar under 25 år blir den totala kostnaden ca. 22 000 kr eftersom rabatt ges till yngre piloter.

En provlektion kostar 400 kr och en introduktionskurs, omfattande 4 starter kostar 1600kr (1400kr för juniorer). Introduktionskursen består av de 4 första lektionerna i utbildningen. Dessutom ingår boken Du Flyger som kommer att vara din viktigaste kursbok under fortsatt utbildning. Här kan du bl.a. läsa om de lektioner som väntar. För att gå introduktionskursen behöver du inte genomföra några läkarundersökningar eller betala några avgifter till luftfartsverket, detta gör du först när du bestämt dig för att du vill fortsätta utbildningen.

Flygplanet som vi använder är av typen Grob Twin II, ett modernt tvåsitsigt flygplan byggt i plast.

Om du är intresserad kan du ta kontakt med segelflygklubben för att få veta mer. Kom ut till vår klubbstuga på flygfältet eller ring till segelflygchefen Lars Eliasson 070-5652715 eller vår kursledare Thorbjörn Andersson på 070-3608899. Telefonnumret till klubbstugan är 0586-32555. Du kan även göra en intresseanmälan här så tar vi kontakt med dig.

Sträckflygningsbehörighet

Sträckflygutbildning är från och med 2007 års kursplan inkluderat i grundkursen. Om du har ett gammalt certifikat krävs det fortfarande sträckflygbehörighet för att få sträckflyga, det vill säga ge dig ut på längre sträckor från hemmaflygplatsen där man inte alltid kan räkna med att ta sig hem krävs sträckflygningsbehörighet. Karlskoga segelflygklubb har lärare som får utbilda i sträckflygning. För att få sträckflyga krävs att piloten har 40  timmars flygtid samt 60 starter utan lärare (EK-starter). Kontakta klubben för mer information om du är intresserad.

IMC-behörighet

För att få flyga inuti molnen krävs molnflygningsbehörighet (IMC-behörighet). För att få påbörja denna utbildning krävs minst 40 timmars segelflygtid. Efter utbildningen krävs en uppflygning för Segelflygets examinatör. Kontakta klubben för mer information om du är intresserad.

Avance-behörighet

Utbildning i avancerad flygning sker i två steg. Den grundläggande utbildningen ger behörighet att utföra manövrar som looping, gungor spinn m.m. Steg två innefattar bl.a. roll och ryggflygning. För att få flyga avancerat krävs att piloten har 50 timmars flygtid. Kontakta klubben för mer information om du är intresserad.

SLG-behörighet

I klubben finns en Janus CM som är ett segelflygplan av typen SLG (Self Launching Glider). Det innebär att man istället för att flygbogsera kan starta genom att fälla upp en motor från flygplanets kropp som används under starten och därefter fälls in. Denna motor kan även användas för att ta sig hem om man är ute på en sträckflygning och vädret försämras. Karlskoga segelflygklubb har lärare som får utbilda till SLG-behörighet.

TMG-behörighet

I klubben finns en Grob 109 som är ett segelflygplan av typen TMG (Touring Motor Glider). Det innebär oftast att man under större delen av flygningen flyger planet som ett motorflygplan, men det är även möjligt att stänga av motorn och segelflyga. Efter att du skaffat dig lite erfarenhet av TMG är det relativt enkelt att gå vidare till LAPL(A) eller PPL behörighet som innebär att du får flyga vanliga motorflygplan. Karlskoga segelflygklubb har lärare som får utbilda till TMG-behörighet.