WEBBMASTER
© KSFK 2019

Sidan uppdaterad senast 2019-04-10

Bli medlem

 

Karlskoga Segelflygklubb är ansluten till Segelflygförbundet (SSF) och  Flygsportförbundet (FSF). Som medlem kommer du att få tidningen Nordic Gliding.

För familjemedlemmar gäller att EN i familjen betalar fullt pris och erhåller tidningen Nordic Gliding, övriga betalar ett reducerat pris enligt nedan.

Stödjande medlemmar betalar endast avgiften till Segelflygklubben, och erhåller ej tidningen Nordic Gliding.

Är Du redan medlem i annan flygklubb behöver Du bara betala avgiften till SSF och FSF genom EN klubb, du betalar alltså endast avgiften till KSFK.

Fyll i medlemsansökan och skicka/lämna in till klubben.

Avgifter för 2019:

Avgifter:  Under 25 år Över 25 år Familje-medlem
över 25 år
KSFK 100 kr 225 kr 225 kr
SSF, FSF 460 kr 1025 kr 560 kr
(ingen tidning)
SUMMA: 560 kr 1250 kr 745 kr

Betalningar ställs till Karlskoga Segelflygklubb,
bankgironummer 5943-9257