WEBBMASTER
© KSFK 2019

Sidan uppdaterad senast 2019-04-10

Organisation 2019

   

Styrelse

Ordförande och Motorflygteknisk ansvarig Dan Borgström
Segelflygchef, vice ordf. Lars Eliasson
Sekreterare Bo Winqvist
Kassör Anders Forsberg
Materielförvaltare Tomas Karlsson
Kursledare Thorbjörn Andersson
Tävlingsledare Linus Olsson
Suppleant Per Jansson

 

Funktionärer

Klubbmästare Linus Olsson
Bogseransvarig Lars-Åke Eriksson
Fastighetsförvaltare Nils Johansson
Redaktion, PR Tomas Karlsson
Revisorer Kent Lindqvist
Harry Larsson
Revisorssuppleanter Per Arvidsson
Mats Eliasson
Valberedning Per Arvidsson
Magnus Olofsson
Flygtidsregistrator Thorbjörn Andersson