WEBBMASTER
© KSFK 2018

Sidan uppdaterad senast 2018-09-11

Organisation 2018

   

Styrelse

Ordförande och Motorflygteknisk ansvarig Dan Borgström
Segelflygchef, vice ordf. Lars Eliasson
Sekreterare Bo Winqvist
Kassör Anders Forsberg
Materielförvaltare Tomas Karlsson
Kursledare Thorbjörn Andersson
Tävlingsledare Linus Olsson
Suppleant Per Jansson

 

Funktionärer

Klubbmästare Linus Olsson
Bogseransvarig Lars-Åke Eriksson
Fastighetsförvaltare Nils Johansson
Redaktion, PR Tomas Karlsson
Revisorer Kent Lindqvist
Harry Larsson
Revisorssuppleanter Per Arvidsson
Mats Eliasson
Valberedning Per Arvidsson
Magnus Olofsson
Debiteringsansvarig Thorbjörn Andersson