WEBBMASTER
© KSFK 2021

Sidan uppdaterad senast 2021-04-11

Organisation 2021

   

Styrelse

Ordförande Dan Borgström
Segelflygchef, vice ordf. Lars Eliasson
Sekreterare Bo Winqvist
Kassör Anders Forsberg
Ledamot Tomas Karlsson
Ledamot Thorbjörn Andersson
Ledamot Linus Olsson
Suppleant Per Jansson

 

Funktionärer

Kursledare Thorbjörn Andersson
Tävlingsledare Linus Olsson
Klubbmästare Linus Olsson
Materielförvaltare Tomas Karlsson
Motorflygtekniskt ansvarig Dan Borgström
Bogseransvarig Lars-Åke Eriksson
Fastighetsförvaltare Nils Johansson
Flygtidsregistrator Thorbjörn Andersson
Redaktion, PR Tomas Karlsson
Revisorer Kent Lindqvist
Harry Larsson
Revisorssuppleanter Per Arvidsson
Mats Eliasson
Valberedning Per Arvidsson
Magnus Olofsson