WEBBMASTER
© KSFK 2018

Sidan uppdaterad senast 2018-09-11

Prislista 2018

Gäller från 1/4 2018 tills vidare  

OBS! DENNA PRISLISTA GÄLLER FÖR AKTIVA MEDLEMMAR I KLUBBEN. 
OM DU INTE ÄR MEDLEM UTAN VILL PROVA PÅ ATT SEGELFLYGA - TITTA ISTÄLLET HÄR

Segelflygpriser (ULY, UPU och THR)

Segelflygpaket *) 

Om segelflygpaketet betalats senast 30/4 gäller pakettimpris för hela året (även före 30/4), annars gäller pakettimpris från och med den dag klubben tagit emot betalning för paket.

Elev som erhåller S-certifikat under året flyger till pakettimpris resterande del av året utan att behöva betala för ett segelflygpaket.

Observera att SE-UAB inte ingår i segelflygpaketet!

Senior 2200 kr/år
Junior **) 2200 kr/år
Timpris segelflygplan med paket *) Senior 150 kr/h
Junior **) 100 kr/h
Timpris segelflygplan utan paket *)   420 kr/h
Motortid Janus CM (tackotid) *)   30 kr/min
*) Krav på medlemsskap i KSFK

**) Junior = född 1993 eller senare

 

TMG-priser, SE-UAB

Flygpaket SE-UAB *)

Om flygpaketet betalats senast 30/4 gäller pakettimpris för hela året (även före 30/4), annars gäller pakettimpris från och med den dag klubben tagit emot betalning för paket.

Observera att separat flygpaket gäller för SE-UAB!
Senior 3000kr/år
Timpris andelsinnehavare med flygpaket *)
Tacko-tid debiteras
525 kr/h Minsta debitering 10 minuter
Timpris övriga *)
Tacko-tid debiteras
1050 kr/h Minsta debitering 10 minuter
Timpris övriga med flygpaket *)
Tacko-tid debiteras
630 kr/h

Minsta debitering 10 minuter

*) Krav på medlemsskap i KSFK

 

Motorflygpriser, SE-ECT

Bogsering 30,00kr/min  Debiteras till urkoppling + 3 min.
Friflyg *) 1530 kr/h Minsta debitering 10 minuter
Friflyg Bogserförare *) 1479 kr/h Minsta debitering 10 minuter
Hämtbogsering *) 1479 kr/h

-

Hämtbogsering ej medlem 1530 kr/h

-

*) Krav på medlemsskap i KSFK

 

Kurser

Samtliga kurser förutom introduktionskurserna förutsätter medlemskap i KSFK.

Introduktionskurs 4 starter (inkl boken "Du flyger") 1600 kr 
Introduktionskurs, Junior **) 4 starter (inkl boken "Du flyger") 1400 kr
S-kurs del 1 350 kr/start
S-kurs del 1, Junior **)***) 275 kr/start
S-kurs del 2 *) 125 kr/start + bogserkostnad. Teoripaket 1000kr
S-kurs del 2, Junior **) 75 kr/start + bogserkostnad. Teoripaket 1000kr
*) Rabattberättigad utan förskottsinbetalning under året
**) Junior = född 1993 eller senare
***) Efter genomförd kurs erhålls ett stipendium på 1000 kr att använda för fortsatt segelflygutbildning i Karlskoga Segelflygklubb.

 

Övrigt

Presentkort / Provstarter Klicka!
Medlemsavgifter, klicka på länken i rutan Klicka!


Gratisflygning

* Första 5-timmarsflygningen (Silver-C)
* Klubbrekord
* Segelflygtid efter 5 timmar

Bensinskatt

Samtliga friflygpriser för ECT ovan inkluderar bensinskatt. Bogserpriserna inkluderar ingen bensinskatt (bogsering är f.n. skattebefriad).

Rabatter

0,5 % per arbetad byggtimme upp till max 15 %. Byggrabatt fås enbart på segelflygtimpriset.

Deldebitering under säsongen kan ske utan någon hänsyn till rabatt. Rabatten dras av från sista flygräkningen efter säsongens slut.

Prisändringar kan behöva göras under säsongen om t.ex. skatter införs eller bränslepriser ökar kraftigt!