KARLSKOGA SEGELFLYGKLUBB

Prislista 2024

Prislistan är uppdaterad 2024-04-01, klicka här

Bli medlem

Fyll i och lämna in medlemsansökan, klicka här


Karlskoga Segelflygklubb är ansluten till Segelflygförbundet (SSF) och Flygsportförbundet (FSF).

Stödjande medlemmar betalar endast avgiften till Segelflygklubben.


Är Du redan medlem i annan flygklubb behöver Du bara betala avgiften till SSF och FSF genom EN klubb, du betalar alltså endast avgiften till KSFK.


Avgifter för 2024:

KSFK: 225 kr, junior upp till 25 år 100kr

SSF: 1225 kr, junior upp till 25 år 600kr

Summa: 1475 kr,  junior upp till 25 år 700krVÅRA FLYGPLAN

JANUS CM - SE-UPU


Info:

Flygplanet köptes från Örebro under vintern 2013. Flygplanet är vår klubbs första självstartande flygplan, sk SLG. Flygplanet är byggt i Tyskland 1980. Planet har bra segelflygprestanda och är bl.a. utrustad med klaff.
Flygplanet är byggt av glasfiber, kolfiber och epoxiplast.


Tekniska Data:

 • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
 • Minsta flygfart (stallfart): 81 km/h
 • Maximal startvikt: 700 kg
 • Spännvidd: 20 m
 • Längd: 8,62m
 • Bästa glidtal: 43
 • Lägsta sjunkhastighet: 0.6 m/s


Dokument:


Grob 103 Twin II -
SE-ULY


Info:

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1997 då det köptes begagnat från Tyskland där det även är tillverkat 1980.
Twin II är ett modernt skolflygplan med prestanda som endast är marginellt sämre än ett ensitsigt flygplan.
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast


Tekniska Data:

 • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
 • Minsta flygfart (stallfart): 66 km/h
 • Maximal startvikt: 580 kg
 • Spännvidd: 17,5 m
 • Längd: 8,2m
 • Bästa glidtal: 37 vid 105 km/h
 • Lägsta sjunkhastighet: 0.64 m/s vid 80 km/h

ASTIR CS SE-THR


Info:

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1976 då det köptes nytt från Grob i Tyskland.
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast.


Tekniska Data:

 • Maximal tillåten hastighet: 250 km/h
 • Minsta flygfart (stallfart): 65 km/h
 • Maximal startvikt: 450 kg
 • Spännvidd: 15 m
 • Längd: 6,5 m
 • Bästa glidtal: 38 vid 105 km/h
 • Lägsta sjunkhastighet: 0.6 m/s vid 75 km/h

Grob G109B SE-UAB


Info:

Flygplanet köptes från Lidköping 2016. Flygplanet är byggt i Tyskland 1984. Planet flygs mer som ett motorflygplan än som ett traditionellt segelflygplan, även om det är möjligt att stänga av motorn och segelflyga på riktigt.
Flygplanet är byggt av glasfiber och epoxiplast och rikligt utrusta


Tekniska Data:

 • Maximalt tillåten hastighet: 240 km/h
 • Maximal startvikt: 850 kg
 • Spännvidd: 17,4 m
 • Längd: 8,1m
 • Motor: Grob 2500 E1, 95HP


Dokument:

Piper Cherokee
PA 28-180 SE-ECTInfo:

Flygplanet har varit i klubbens ägo sedan 1984 och är tillverkat i USA 1963. Planet är extrautrustat med bl.a. vinsch för bogserlina och stigpropeller.


Tekniska Data:

 • Max tillåten hastighet: 241 km/h
 • Min flygfart (stallfart): 92 km/h
 • Maximal startvikt: 1031 kg
 • Spännvidd: 9 m
 • Längd: 7 m
 • Bästa stighastighet: 137 km/h
 • Antal hästkrafter: 180