KARLSKOGA SEGELFLYGKLUBB

Introduktionskurs


Introduktionskursen består av de 4 första lektionerna i utbildningen. Dessutom ingår boken "Du Flyger" som kommer att vara din viktigaste kursbok under fortsatt utbildning. Här kan du bl.a. läsa om de lektioner som väntar. För att gå introduktionskursen behöver du inte genomföra några läkarundersökningar eller betala några avgifter till transportstyrelsen, detta gör du först när du bestämt dig för att du vill fortsätta utbildningen. För denna kurs kräver vi inte heller att du blir medlem i klubben.


Priset för en introduktionskurs är 2150 kr. Ungdomar upp till det år man fyller 25 betalar 1750 kr.


Kontakta vår lärare och skolchef Lars Eliasson 0705 - 652 715 eller kursledare Thorbjörn Andersson 0703 - 608899.


S-Certifikat (Grundkurs)


Efter introduktionskursen fortsätter du din utbildning mot att ett eget Segelflygcertifikat genom att anmäla dig till grundkursen.


Under grundutbildningens första del får du lära dig att manövrera flygplanet i luften, start, flygbogsering och att landa. Denna del omfattar minst 23 starter och avslutas med att du får flyga själv med läraren på marken. När du fått godkänt på denna del har du erövrat ett C-diplom!


Utbildningen fortsätter sedan med att flygningen finslipas och du får lära dig termikflygning, dvs konsten att hålla sig kvar i luften m.h.a. uppvindar. Dessutom får du lära dig att hantera diverse onormala flyglägen.


Efter genomgången teorikurs och skriftligt prov får du ditt segelflygcertifikat och får flyga på egen hand eller kanske ta med en kompis på en flygtur. Du behöver inte skaffa någon egen utrustning, allt du behöver hyr eller lånar du av klubben.


För att börja utbilda dig till segelflygare krävs att Du har fyllt 14 år, men S-certifikatet delas ut först när man fyllt 16 år. För att få flyga ensam måste du ha fyllt 15 år. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. För att bli segelflygpilot krävs också att du har normal hälsa.


Grundutbildningen utförs i först hand på vardagskvällar med start i början av maj och pågår in i september. Under en skolkväll gör normalt varje elev 2-3 starter (lektioner) 

Utbildningen omfattar totalt 50-70 starter och tar oftst två säsonger att genomföra. Kostnaden beräknas till ca 12750 per säsong (totalt 25500 varav 3150 är kostnader för läkarundersökning och avgifter till transportstyrelsen) För ungdomar under 25 år blir den totala kostnaden ca. 22 000 kr eftersom rabatt ges till yngre piloter.


Flygplanet som vi använder är av typen Grob Twin II, ett modernt tvåsitsigt flygplan byggt i plast.


Kontakta vår lärare och skolchef Lars Eliasson 0705 - 652 715 eller kursledare Thorbjörn Andersson 0703 - 608899. Du är givetvis även välkommen att besöka oss på Karlskoga flygplats när verksamheten är igång.


Motorseglare (TMG-behörighet)


I klubben finns en Grob 109B som är ett segelflygplan av typen TMG (Touring Motor Glider). Det innebär oftast att man under större delen av flygningen flyger planet som ett motorflygplan, men det är även möjligt att stänga av motorn och segelflyga. Med en motorseglare kan man enkelt besöka andra flygplatser, på bilden till höger gör vår motorseglare ett besök på Visingsö-flygplats. Efter att du skaffat dig lite erfarenhet av TMG är det relativt enkelt att gå vidare till LAPL(A) eller PPL behörighet som innebär att du får flyga vanliga motorflygplan.


Karlskoga segelflygklubb har lärare som får utbilda till TMG-behörighet.


Kontakta vår lärare och skolchef Lars Eliasson 0705 - 652 715 eller kursledare Thorbjörn Andersson 0703 - 608899. Du är givetvis även välkommen att besöka oss på Karlskoga flygplats när verksamheten är igång.


Vidareutbildningar


Efter att du genomgått grundutbildningen och blivit skaffat viss rutin finns möjligheten att vidareutbilda dig inom olika inriktningar.


Nedan presenterar vi de vanligaste tilläggutbildningarna i vår klubb:


SLG-behörighet

I klubben finns en Janus CM som är ett segelflygplan av typen SLG (Self Launching Glider).

Istället för att flygbogsera kan starta genom att fälla upp en motor från flygplanets kropp som används under starten och därefter fälls in. Denna motor kan även användas för att ta sig hem om man är ute på en sträckflygning och vädret försämras.

Karlskoga segelflygklubb har lärare som får utbilda till SLG-behörighet.


Sträckflygningsbehörighet

OBS! Sträckflygutbildning är från och med 2007 års kursplan inkluderat i grundkursen.

Om du har ett gammalt certifikat krävs det fortfarande sträckflygbehörighet för att få sträckflyga, det vill säga ge dig ut på längre sträckor från hemmaflygplatsen där man inte alltid kan räkna med att ta sig hem. Karlskoga segelflygklubb har lärare som får utbilda i sträckflygning. För att få sträckflyga krävs att piloten har 40  timmars flygtid samt 60 starter utan lärare (EK-starter).


Avancerad flygning (konstflygning)

Utbildning i avancerad flygning sker i två steg. Den grundläggande utbildningen ger behörighet att utföra manövrar som looping, gungor spinn m.m. Steg två innefattar bl.a. roll och ryggflygning. För att få flyga avancerat krävs att piloten har 50 timmars flygtid.


Vill du veta mer - kontakta vår lärare och skolchef Lars Eliasson 0705 - 652 715 eller kursledare Thorbjörn Andersson 0703 - 608899. Du är givetvis även välkommen att besöka oss på Karlskoga flygplats när verksamheten är igång.